Rengøring
Lejlighed : 40 Euro
Penthouse : 55 Euro
Villa : 80 Euro
OBS: Alle over 180 m2 : 100 Euro

SKØDE
Hjemtagning af skøde efter forespørgsel, servicevederlag Alle ekstra omkostninger i
forbindelse med en opfølgning, som f.eks. skødeomkostninger til myndighederne, el. og
vandforbindelser m.m., skal betales af kunden er ikke inkl.
850,00 €

Udfærdigelse af salgskontrakt
Udfærdigelse af salgskontrakt mellem 2 parter.
500,00 €

Indhente ibrugtagningstilladelse ( ISKAN )
Honorar for at indhente ISKAN hos kommunen. Prisen dækker også oprettelse af el- og
vand abbonement. Dette er kun vores service honorar. Alle skatter og afgifter skal betales
af kunden selv.
300,00 €

Opholdstilladelse (İkamet Tezkeresi)
Honorar for at hjælpe en kunde med at få opholdstilladelse.
Qhs service kunder 65,00 €
non service kunde 100,00 €

Oprettelse af vand abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at få abonnement på vand. (Der kræves en fuldmagt
fra kunden) Ændring af navn på eksisterende vand abonnement
80,00 €

Oprettelse af El abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette El abonnement (Der kræves en fuldmagt
fra kunden) Ændring af navn på eksisterende El abonnement.
80,00 €

Oprettelse af telefon abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette telefonabonnement (Opholdstilladelse og
evt. fuldmagt er påkrævet.)
50,00 €

Oprettelse af ADSL abonnement
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette ADSL abonnement (Opholdstilladelse og
evt. fuldmagt er påkrævet.)
50,00 €

Telefon installation
Honorar for at hjælpe en kunde med at oprette telefonlinie fra ejendommens hovedbox,
og til lejligheden
50,00 €

ADSL installation
Konfiguration af modem og computer til internet forbindelse.
50,00 €

Ejendoms administration
spørg efter pris

Ansat servicemedarbejder
Standard vederlag
spørg efter pris

Udarbejdelse af lejekontrakt
Kun udarbejdelse af kontrakt Indgåelse af lejekontrakt samt opkrævning af den månedlige
leje.
100,00 €+ %10 pr mdr husleje

Fremvisning af ejendom eller udlevering af nøgle
Fremvisning af en ejendom, f.eks. i forbindelse med udlejning, eller levering af nøgle til
håndværkere ect.
20,00 €

Service til ikke-kunder
De faktiske udgifter tillægges et servicegebyr.
30,00 €

Qhs hjælp andet:
honorar pr time 20 €